szkoła

Ze zbiorów Pani Barbary Podemskiej – Rogala: